Banner

Reparasjon

Ved reparasjon av karosseriskader er det viktig at dette gjøres i henhold til bilfabrikantens spesifikasjoner. På moderne biler er det brukt mange forskjellige materialer og sammenføyningsteknikker i karosseriet. Det er derfor helt avgjørende at man innehar nok produktkunnskap før man igangsetter reparasjon.

 

Dagens biler har også mye elektronikk som registrerer hendelsesforløp på bilen, samt avstandsmålere, radarer osv. Det er derfor påkrevet at vi kobler på PCen ved reparasjon for å lese av feilkoder og for å nullstille og kalibrere bilens elektronikk etter en skade.

 

Selv en beskjeden skade kan resultere i behov for å nullstille bilens elektronikk for å ivareta bilens mange sikkerhetssystemer

 

Vår kompetanse på disse områdene sikres ved at våre opprettere deltar på kurs hos de forskjellige bilfabrikantene, samt at vi innhenter fabrikantens reparasjonsveiledninger før vi igangsetter større reparasjoner, slik at vi får kvalitetssikret at vi utfører en riktig reparasjon.

 

Ved reparasjon må bilen selvfølgelig være helt ren. Vi tilbyr i den forbindelse utvendig manuell vask for kun kr 160.-

 

Side Image

Leiebil mens skaden utbedres

Vi ordner leiebil fra Avis eller Hertz, slik at du kan få leiebilen hos oss når du setter inn din bil til reparasjon.

Leiebil type og lengden på perioden du kan kjøre leiebil er avtalt mellom deg og ditt forsikringsselskap i din forsikringsavtale. Det kan være lurt å avtale ekstra leiebildekning i din forsikringsavtale, hvis du er avhengig av stor leiebil ved eventuell skadeutbedring på din bil.